Украина Харьков,
Graund.a@ukr.net

+38 (050) 655-40-25
+38 (068) 486-60-44
Save off-грн.0

АКАНТО ПЛЮС

Краткая информация

Двохкомпонентний фунгіцид на основі стробілурину з вираженим фізіологічним ефектом для захисту від хвороб сої та багатьох інших культур

Количество

6,250.00 грн. 6,250.00 грн.

Ключовi переваги:

— Від­по­ві­дає най­ви­щим вимо­гам ­щодо фун­гі­цид­но­го захи­сту ­в інтен­сив­них тех­но­ло­гіях виро­щу­ван­ня проти хвороб сої, зер­но­вих, соняш­ни­ку, кукурудзи, ріпа­ку ­та цук­ро­во­го буря­ку

— Мак­си­мі­зує вро­жай­ність ­та покра­щує показ­ни­ки яко­сті вро­жаю ­за раху­нок захи­сної ­дії ­та вира­же­но­го фізіо­ло­гіч­но­го ефек­ту

— Забез­пе­чує здо­ро­вий ­ріст ­і розви­ток куль­ту­ри,  змен­шує чут­ли­вість куль­ту­ри до стре­со­вих фак­то­рів

Діюча речовина: пікоксістробін – 200 г/л, ципроконазол – 80 г/л

Препаративна форма: концентрат суспензії

Класс: стробілурини + триазоли

Норма використання: 0,5 – 1,0 л/га

Фунгіцидна активність: 

 • Здатний ефективно захищати від збуд­ників захворювань, що належать до 4-­х класів (аскоміцетів, базидіоміцетів, ооміцетів, дейтероміцетів);
 • Забезпечує збереження врожаю та покращення його якості та окупності витрат, особливо в умовах сильного розвитку захворювань

Механізм дії:

Пікоксістробін:

 • Унікальна діюча речовина з класу стробілуринів
 • Є сильним інгібітором на ранніх стадіях циклу розвитку збудни­ ків хвороб
 • Зупиняє дихання клітин грибів, блокує передачу електронів у мітохондрії
 • Володіє профілактичною (пре­ вентивною) та лікувальною дією
 • Після проникнення (трансламі­ нарне переміщення) системно рухається по ксилемі
 • Здатний перерозподілятись та діяти завдяки паровій фазі
 • Швидко проникає в рослину та метаболітично стійкий

Ципроконазол:

 • Належить до класу триазолів;
 • Є системним компонентом захи­ сної та лікувальної (терапевтич­ ної) дії;
 • Ципроконазол є інгібітором процесу деметилування;
 • Здатний гальмувати ріст гіфів та грибниці грибів за рахунок порушення процесу біосинтезу стеролів у клітинній мембрані;
 • Сприяє оздоровленню рослин

Застосування

Культура Хвороби Норми витрати, л/га Спосіб та час обробок Кратність обробок
Пшениця яра та озима Борошниста роса, септоріоз листя та колосу, види іржі, гельмінтоспоріозна плямистість, жовта плямистість (піренофороз), альтернаріоз 0,5 – 0,75 Обприс­кування в період вегетації 2
Ярий ячмінь та озимий Сітчаста, смугаста, темнобура, облямівкова плямистості, види іржі, борошниста роса, септоріоз 0,5 – 0,75 Обприскування в період вегетації 2
Соняшник Біла та сіра гниль, фомопсис, фомоз, іржа, несправжня борош­ ниста роса, септоріоз, альтернаріоз 0,5 – 1,0 Обприску­вання в період вегетації 2
Цукровий буряк Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз, іржа, рамуляріоз 0,5-0,75 Обприскування в період вегетації 2
Ріпак озимий та ярий альтернаріоз, циліндроспоріоз, сіра гни 0,5 – 1,0 Обприскування в період вегетації 2
Кукурудза Гельмінтоспоріоз види, іржа, септоріоз, альтернаріоз 0,75 — 1,0 Обприскування в період вегетації 2
Соя Септоріоз, біла гниль, борошниста роса, іржа, пероноспороз, альтернаріоз, аскохітоз, антракноз, фомопсис 0,5 — 0,75 Обприскування в період вегетації 2

 

Упаковка: 5 л (4х5л)

Top