Украина Харьков,
Graund.a@ukr.net

+38 (050) 655-40-25
+38 (068) 486-60-44
Save off-грн.0

Вимпел 2

Краткая информация

ВИМПЕЛ 2® – комплексний природно-синтетичний препарат контактно-системної дії для обробки насіння та вегетуючих рослин.

Головною відмінною рисою стимулятора ВИМПЕЛ 2® від свого попередника є оптимально збалансований склад багатоатомних спиртів, завдяки чому препарат не втрачає рідкий стан при низьких позитивних температурах і може застосовуватися при досягненні температури повітря +5°С і вище. До складу препарату входить набір карбонових кислот, які беруть участь в Циклі Кребса, що є ключовим етапом дихання всіх клітин і джерелом енергії для синтезу життєво важливих з’єднань, таких як вуглеводи і амінокислоти. Гумінові кислоти представлені їх новітньою модифікацією, яка є власною розробкою (ноу-хау) компанії «ДОЛИНА». Модифіковані гумінові кислоти мають стійкість як в кислому, так і в лужному середовищі, що надає стійкості препарату в щирокому інтервалі рН, без зниження його активності.

Количество

265.00 грн. 265.00 грн.

Завдяки вдосконаленому та збалансованому набору компонентів, що входять до його складу, стимулятор росту рослин ВИМПЕЛ 2® має такі властивості.

Стимулятор росту. Багатоатомні спирти з коротким вуглецевим ланцюгом структурують вільну внутрішньоклітинну воду, підвищуючи її біологічну активність. Прискорюють процеси росту і фотосинтезу; регулюють транспірацію і інтенсивність мінерального живлення. Продуктами перетворення багатоатомних спиртів в клітині є елементарні вуглеводи (моносахариди), які виступають будівельним матеріалом і джерелом енергії.

Природні стимулятори-адаптогени на основі карбонових кислот беруть участь в найважливіших енергетичних перетвореннях рослинного організму, підсилюють постачання тканин киснем, підвищують вироблення основної енергетичної речовини АТФ – аденозинтрифосфату. Регулююча енергетичний обмін дія карбонових кислот проявляється вже за дуже низьких концентрацій (0,002% розчин). Завдяки своєму природному походженню карбонові кислоти підлягають швидкому метаболізму в рослині і надають біостимулюючу дію. Це призводить до інтенсивного проростання насіння і активізації зростання органів рослини, а також прискорює засвоєння мікро- та макроелементів з ґрунту.

У присутності комплексу багатоатомних спиртів солі гумінових кислот багаторазово підвищують свою активність. Збільшення проникаючої здатності гумату (солей гумінових кислот) відбувається за рахунок створюваного багатоатомними спиртами високого тургорного тиску.

Адаптоген, кріопротектор, термопротектор. Збалансований склад багатоатомних спиртів активно структурує вільну внутрішньоклітинну воду і є хорошим стабілізатором її просторової структури. До фазового переходу утворюються водні структури, аналогічні просторовій решітці льоду, які перешкоджають розвитку процесу кристалізації. Багатоатомні спирти покращують вуглеводний обмін, який виражається в підвищенні кількості цукрів у рослині. Карбонові кислоти надають антигіпоксичний ефект (підвищення стійкості організму до кисневої недостатності) шляхом активації сукцинатдегідрогеназного окислення і відновлення активності цитохромоксидази, сприяючи накопиченню в клітинах АТФ. Карбонові кислоти сприяють підвищенню вологоутримуючої здатності в тканинах рослин за рахунок зниження транспірації. Ці зміни роблять організм більш стійким до несприятливих факторів навколишнього середовища, рослини краще переносять як підвищену, так і знижену температури, а також зимові морози.

Антистресант. На обробку пестицидами культурні рослини реагують синтезом специфічних стресових білків і ферментів, які нейтралізують отриманий негативний вплив. Комплекс з модифікованих гуматів і низькомолекулярних багатоатомних спиртів прискорює обмінні процеси в тканинах рослин, які проявляються в більш інтенсивному синтезі антистресових речовин, підсилюють фотосинтетичну продуктивність хлоропластів в клітинах, що в свою чергу знімає фітотоксичність після обробки пестицидами.

Інгібітор хвороб. Багатоатомні спирти мають гідрофільні властивості. Потрапляючи на поверхню листа, утримують вільну воду в колоїдному стані, перешкоджаючи розвитку хвороботворних організмів. Також захист від хвороб здійснюється шляхом посилення імунітету, стимуляції природної здатності рослини чинити опір хворобам. За рахунок підвищення імунітету ураженість рослин знижується в 1,5 – 2 рази, що зменшує кратність обробок рослин фунгіцидами.

Активатор ґрунту. Стимулятор росту ВИМПЕЛ 2® за допомогою багатоатомних спиртів прискорює обмінні процеси в рослині, які підсилюють кореневі виділення рослин, що призводить до підвищення активності ґрунтових мікроорганізмів в прикореневій зоні (ризосфері). Карбонові кислоти підсилюють зростання чисельності мікроорганізмів. В результаті активізується виділення СО2 і деструкція целюлози. Підтримується позитивний баланс гумусонакопичення. Збільшення мікробного числа азотфіксаторів, фосформобілізаторів та інших корисних бактерій оптимізує мінеральне живлення рослин і дозволяє на 10 – 30% скоротити витрату мінеральних добрив.

Прилипач. Багатоатомні спирти мають плівкоутворюючу здатність. Завдяки цьому ВИМПЕЛ 2® забезпечує закріплення бакових препаратів на поверхні насіння та листя, що підвищує ефективність біопрепаратів, пестицидів і мікродобрив. При тривалому (до 2-х місяців) перебуванні в умовах нестачі вологи в ґрунті, насіння піддається негативному впливу провокаційної вологи, що призводить до їх пліснявіння. Сформована еластична оболонка не перешкоджає вільному диханню, проте захищає насіння від ґрунтової провокаційної вологи, зберігаючи їх схожість.

Фотосинтезатор. Позакореневе внесення препарату сприяє збільшенню кількості хлорофілу, що підсилює розвиток рослини. Препарат оптимізує процеси пластичного та енергетичного обмінів, роблячи процес фотосинтезу у рослин максимально ефективним.

ВИМПЕЛ 2® сумісний з пестицидами, макро-, мікродобривами та біопрепаратами. Препарат повністю розчиняється у воді і не втрачає свою активність в будь-яких бакових сумішах, підвищуючи ефективність їх дії. Низькомолекулярні багатоатомні спирти препарату легко проникають в тканини, виконуючи функцію транспортного агента для всіх препаратів, що застосовуються спільно зі стимулятором росту ВИМПЕЛ 2®.

Препарат підвищує якість продукції, врожайність (збільшується на 10 – 30%). Не потребує додаткових витрат на обробку, тому що застосовується в бакових сумішах.

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ:

Культура

Строки внесення

Норма внесення

Зернові, соняшник, кукурудза, зернобобові, ріпак, цукрові буряки, овочеві, просо, гречка, рис

Передпосівна обробка насіння

0,5 — 1 л/т

Картопля

Передпосівна обробка бульб

2 — 4 % р-н

Плодово-ягідні, виноград

Замочування саджанців та живців 

2 — 4 % р-н

Зернові, соняшник, кукурудза, зернобобові, ріпак, цукрові буряки, овочеві, просо, гречка, рис, картопля

Позакореневе підживлення

0,5 л/га

Плодово-ягідні, виноград

Позакореневе підживлення

1,0 — 1,5 л/га

 

Упаковка: 10 л; 5 л; 1 л.

Top