Украина Харьков,
Graund.a@ukr.net

+38 (050) 655-40-25
+38 (068) 486-60-44

 

Протягом вегетації посіви соняшнику можуть засмічувати однодольні і дводольні види бур’янів, що звичайно призводить до зниження врожаю, а відтак до збитків. Особливо гостро ця проблема стоїть на полях, де посіви соняшнику засмічують такі види бур’янів, як амброзія (Ambrosіa spp.), нетреба (Xanthіum spp.), щириця (Amaranthus spp.), канатник (Abutіlon spp.), лобода (Chenopodіum spp.) та квітковий паразит вовчок (Orobanche spp.). Сьогодні цю проблему найефективніше вирішує виробнича система Clearfield®, у якій використовуються гібриди соняшнику, стійкі до імідазолінонів.

 

Виробнича система Clearfield® – це можливість ефективно контролювати вовчок та однодольні й дводольні бур’яни в посівах соняшнику.

 

Компанія «Сингента» перша у світі створила комерційний гібрид, адаптований до цієї системи, – Санай, який було запущено у виробництво 2003 року в Туреччині. Сьогодні «Сингента» – єдина на ринку України компанія, яка пропонує повноцінне інтегроване рішення: Clearfield-гібриди (НК Фортімі, Трістан, Санай МР, Коломбі, Алего, Неома та НК Адажіо) та гербіцид Каптора®, який має ефективну дію на більшість однорічних і багаторічних дводольних і злакових бур’янів, зокрема на амброзію, осоти, щирицю, нетребу, канатник, лободу, а також на всі раси вовчка.

 

Особливості стійкості гібридів

 

Стійкості соняшнику до гербіцидів виробничої системи Clearfіeld® досягнуто з застосуванням традиційних методів селекції рослин. Тобто гібриди соняшнику, які використовуються у виробничій системі Clearfіeld®, мають ген стійкості до гербіциду Каптора і вони не трансгенні. Це дає виробникам сільськогосподарської продукції ефективний агрономічний інструмент без жодних обмежень на реалізацію отриманої продукції на світовому ринку.

 

За стійкість рослин соняшнику до гербіциду Каптора відповідає один-єдиний напівдомінантний ген. Щоб забезпечити стійкість до гербіцидів у виробництві товарного соняшнику, ген має бути гомозиготним. Тому в процесі виробництва гібридного соняшнику для виробничої системи Clearfіeld® на ділянках гібридизації використовується конверсія чоловічих і жіночих родоначальних ліній. Додаткові гени можуть підвищити стійкість у гібридах. Допускаються зміна забарвлення листків (ефект yellow flash) і зупинка росту. Як правило, частіше це спостерігається в стресових умовах (високі температури, дефіцит вологи в ґрунті) і минає протягом 14 днів.

 

Стійкість гібридів

 

Рівень стійкості гібридів соняшнику залежить від таких параметрів:

 

• стадія росту і стан рослини при обробці;
• генетика рослин (усі рекомендовані гібриди стійкі до подвійної максимальної норми гербіциду – 2,4 л/га);
• умови навколишнього середовища під час обробки (температура, вологозабезпечення);
• компоненти бакової суміші (бакові суміші не рекомендуються).

 

Перехресна толерантність до післядії сульфонілсечовин із довгим періодом розпаду

 

Відзначено толерантність ІМІ-гібридів до післядії сульфонілсечовин із довгим періодом розпаду в ґрунті (хлорсульфурону, метсульфурону й ін.), які було застосовано ще у посівах попередника і які є інгібіторами ацетолактатсинтази (ALS) або ацетогідроксикислотної синтази (AHAS).

 

Рекомендації з застосування Каптори на ІМІ-гібридах:

 

• 1,0 л/га за оптимальних умов (бур’яни на ранніх стадіях розвитку й активного росту) і на легких ґрунтах
• 1,2 л/га – основна рекомендована норма, яка чудово діє навіть у дещо гірших умовах (бур’яни на пізніших стадіях розвитку, проблемні бур’яни, вовчок)

 

Слід пам’ятати, що звичайні сорти й гібриди соняшнику високочутливі до впливу препарату Каптора. Внесення гербіциду на посівах цих культур може спричинити їх сильне пригнічення і навіть повну загибель. Неприпустимо застосовувати генеричні (аналогові) гербіциди, до складу яких входять схожі діючі речовини, бо стійкість гібридів до цих пестицидів не досліджувалася. Після застосування препарату Каптора не варто проводии механічний обробіток міжрядь, бо це може порушити гербіцидний екран. При застосуванні гербіциду на посівах із мінімальним (Mіnі-Tіll) або нульовим (No-Tіll) обробітком ґрунту в разі великої кількості рослинних решток на поверхні ґрунту ґрунтова дія препарату Каптора може знизитися.

 

ПОРТФОЛІО ІМІ-ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ КОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»

 

ГІБРИД СОНЯШНИКУ

ГРУПА СТИГЛОСТІ

ТИП ГІБРИДА

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА, РАСИ

ПОЧАТКОВИЙ РІСТ

НК ФОРТІМІ

Ранньостиглий

помірно інтенсивний

А–Е

Добрий

ТРІСТАН

Ранньостиглий

Екстенсивний

А–Е

Добрий

НК АЛЕГО

Середньоранній

помірно інтенсивний

А–Е

Добрий

САНАЙ МР

Середньоранній

Екстенсивний

А–Е

Відмінний

НК НЕОМА

Середньостиглий

Інтенсивний

А–Е

Середній

НК АДАДЖІО

Середньопізній

помірно інтенсивний

А–Е

Добрий

 

 

 

 

 

Ранній Clearfield®-гібрид

 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: Ранньостиглий

ВИКОРИСТАННЯ: Clearfield®

 

Гібрид помірно інтенсивного типу з високою енергією росту на початкових етапах розвитку. Генетично близький до гібрида НК Рокі. Стабільно високий урожай у посушливих умовах. Пластичний до строків посіву (можна сіяти в оптимально пізні строки). Добре реагує на плодючість ґрунтів і високий агрофон.

 

ВМІСТ ОЛІЇ

Найвища олійність з сегмента ІМІ–стійких гібридів – до 51 %

 

ВИСОТА РОСЛИН

Середня (залежно від вологозабезпечення)

 

СТІЙКІСТЬ

Стійкий до гербіцидів за технологією Clearfield®. Стійкий до вовчка рас А–Е. Висока комплексна стійкість до хвороб. Добра посухостійкість.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ

Не рекомендується загущувати посіви і зловживати азотними добривами. Гібрид адаптовано до вирощування в усіх зонах України, крім украй посушливих.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

В посушливих умовах Південного Степу і Приазов’я – 35–40 тис. рослин/га; в умовах помірного й достатнього зволоження в зоні Степу, Лісостепу й Полісся – 45–50 тис. рослин/га.

 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

 

 

Пристрасть до врожайності

 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: Ранньостиглий

ВИКОРИСТАННЯ: Clearfield®

 

Гібрид екстенсивного типу з високим потенціалом урожайності. Пластичний до різних типів ґрунту і строків посіву.

 

ВМІСТ ОЛІЇ

Високий (до 50 %)

 

ВИСОТА РОСЛИН

Cередня (залежно від вологозабезпечення)

 

СТІЙКІСТЬ

Стійкий до вовчка рас А–Е. Добра толерантність до фомопсису, білої і сірої гнилей. Проявляє толерантність до гербіцидів з групи ацетохлорів. Добра посухостійкість.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ

Рекомендовано дотримання сівозміни. Придатний для вирощування за технологією нульового й мінімального обробітку ґрунту. Адаптований до всіх зон вирощування, крім украй посушливих.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

В посушливих умовах Південного Степу і Приазов’я – 35–40 тис. рослин/га; в умовах помірного й достатнього зволоження в зоні Степу, Лісостепу й Полісся – 45–50 тис. рослин/га

 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

 

 

Надійний партнер

 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: Середньоранній

ВИКОРИСТАННЯ: Clearfield®

 

Гібрид помірно інтенсивного типу з високою пластичністю і добрими темпами росту на початкових етапах органогенезу. Високий потенціал урожайності. Генетично близький до гібрида Арена ПР.

 

ВМІСТ ОЛІЇ

Високий (до 50 %)

 

ВИСОТА РОСЛИН

Середня (залежно від вологозабезпечення)

 

СТІЙКІСТЬ

Стійкий до вовчка рас А–Е. Дуже добра толерантність до фомопсису і білої гнилі. Стійкий до гербіцидів за технологією Clearfield®. Посухостійкість вища за середню.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ

Не рекомендовано вносити високі дози азотних добрив і завищувати густоту посівів. Адаптований для вирощування в усіх зонах України при оптимальних строкахах посіву і класичній технології обробітку ґрунту.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

40–47 тис. рослин/га

 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

 

 

Стабільність в умовах посухи

 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: Середньоранній

ВИКОРИСТАННЯ: Clearfield®

 

Гібрид екстенсивного типу. Генетично схожий на гібрид Санбро МР, але має вищий потенціал урожайності (на 3–5 ц/га) і довший вегетаційний період. Пластичний до строків посіву.

 

ВМІСТ ОЛІЇ

Середній (46–48 %)

 

ВИСОТА РОСЛИН

Вища за середню (залежно від вологозабезпечення)

 

СТІЙКІСТЬ

Стійкий до вовчка рас А–Е. Стійкий до гербіцидів за технологією Clearfield®. Лідер з посухостійкості, висока стійкість до осипання. Стійкий до пероноспорозу.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ

Рекомендується дотримуватися сівозміни. Не рекомендовано вирощувати в господарствах з осередками фомопсису. Придатний для вирощування за технологією нульового й мінімального обробітку ґрунту. Адаптований до вирощування в зоні Південного Степу України.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

35–45 тис. рослин/га

 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

 

 

Інтенсивний гібрид для Clearfield®

 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: Середньоранній

ВИКОРИСТАННЯ: Clearfield®

 

Гібрид інтенсивного типу з середньою енергією початкового росту і високим потенціалом урожайності. Генетично близький до гібрида НК Бріо. Найкращу віддачу забезпечує на родючих ґрунтах. Один з найкращих і найпопулярніших гібридів для технології Clearfield®.

 

ВМІСТ ОЛІЇ

Високий (до 50 %)

 

ВИСОТА РОСЛИН

Середня (залежно від вологозабезпечення)

 

СТІЙКІСТЬ

Стійкий до вовчка рас А–Е. Добра толерантність до фомопсису й фомозу, середня – до білої гнилі. Середня стійкість до посухи, відмінна – до вилягання.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ

Рекомендується дотримуватися сівозміни. Адаптований для вирощування в зоні Лісостепу, Полісся, Північного й Центрального Степу України.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

45–55 тис. рослин/га

 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

 

 

 

Вагомий аргумент

 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: Середньопізній

ВИКОРИСТАННЯ: Clearfield®

 

Гібрид помірно інтенсивного типу з доброю енергією росту на початкових етапах розвитку. Генетично близький до гібрида НК Армоні. Адаптований для різних способів обробітку ґрунту. Найвищий потенціал урожайності в сегменті ІМІ-стійких гібридів.

 

ВМІСТ ОЛІЇ

Середній (до 49 %)

 

ВИСОТА РОСЛИН

Вище за середню (залежно від вологозабезпечення)

 

СТІЙКІСТЬ

Добра толерантність до фомопсису й посухи. Відмінна стійкість до вилягання.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ

Адаптований для вирощування в зоні Лісостепу, Північного й Центрального Степу України.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

В посушливих умовах – 35–40 тис. рослин/га; в умовах помірного й достатнього зволоження – 45–50 тис. рослин/га

 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Top