Украина Харьков,
Graund.a@ukr.net

+38 (050) 655-40-25
+38 (068) 486-60-44

КВАНТУМ-ГУМАТ (Гумат КАЛІЮ, збагачений розчинним кремнієм).

Гумати (калію, натрію) – солі гумінових кислот – складні суміші природних органічних сполук, які утворюються у результаті розкладання відмерлих рослин та їх гуміфікації (біохімічного перетворення органічних залишків у гумус за участю вологи, кисню і життєдіяльності мікроорганізмів). Гумінові кислоти є основною складовою (40-80%) органічної маси бурого вугілля, торфу. За хімічними властивостями – це природні ароматичні високомолекулярні (М.м. 1300-1500) сполуки, що містять карбоксильні, кетонні, карбонільні, ацетогрупи, фенольні гидроксили, агрідридні та складні ефірні угрупування. Основними реакційноздатними функціональними групами є карбоксильні та фенольні гидроксили у яких гідроген легко заміщується одновалентними катіонами лужних металів (Na+, K+) з утворенням розчинних солей – найбільшпоширенних фізіологічноактивних речовин гумусового походження.

Застосування у сільському господарстві гумінових добрив сьогодні є поширеною практикою.

Широко відома позитивна дія гуматів, яку вони здійснюють на рослини:

  • Активізується надходження у рослину поживних речовин і підвищується коефіцієнт їх використання листовою поверхнею і кореневою системою;
  • Активізується синтез білків, вуглеводів і вітамінів у рослинах;
  • Посилюється діяльність корисної мікрофлори грунту;
  • Підвищується стійкість рослин до негативних факторів навколишнього середовища (антистресовий ефект);
  • Знижується накопичення у рослинах важких металів і пестицидів;
  • Активізується ріст і розвиток рослин, підвищується урожайність, поліпшується якість продукції.

Гуматам характерна широка антистресова дія на рослини. Також встановлено, що особлива роль у захисті стресів рослин належить кремнію.

Проте механізми захисної дії гуматів і кремнію різні.

Компанія «Квадрат» розробила і пропонує унікальний препарат на основі гумату калію, збагаченого розчинними формами кремнію. Це дозволяє значно посилити антистресову дію (синергетичний ефект), зберігаючи при цьому всі інші переваги гумінових препаратів.

Квантум – ГУМАТ
(гумат калію, збагачений кремнієм)
гумат — 14-18%, К2О — 3,5-4%, SiO2 — 1%,
Рідкий висококонцентрований гумат калію, виготовлений з якісного леонардиту і збагачений розчинними формами кремнію для підсилення антистресового ефекту та посилення імунітету рослин.


Препарат застосовуються на всіх культурах.
Норма витрати препаратів – 0,5-1,5 л/га за весь період вегетації.
Рекомендується проводити декілька підживлень у критичні фази розвитку рослин.

Top